Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nasjonalgalleriet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet har hatt en særstilling i norsk kultur- og samfunnsliv i snart 140 år. Denne boken gir en fremstilling av sentrale trekk ved Nasjonalgalleriets historie og utvikling. Den er ment som et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for beslutningene som skal tas om fremtidig bruk av den fredede bygningen.
 
Det nye Nasjonalmuseet vil få stor betydning for Norge som kulturnasjon. Denne boken begrunner hvorfor Nasjonalgalleriet vil kunne bli en viktig del av det nye museet, og hvorfor galleriet bør leve videre som offentlig visningssted for billedkunst også etter åpningen av Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Bidrag: 
Audun Eckhoff: "Hvorfor Nasjonalgalleriet bør være en del av Nasjonalmuseet"
Mari Hvattum: "Drømmen om et nasjonalgalleri"
Mai Britt Guleng: "Skulpturmuseet og folkets dannelse"
Victor Plahte Tschudi: "Verdensgalleriet: Kobberstikksamlingen og kunstens tilblivelse"
Nils Messel: "Norsk kunst eller utenlandsk? Samlingshistorikk"
Anita Kongssund: "Nasjonalgalleriet under solkorset"
Jørn Holme: "Et fredet kulturminne av høy nasjonal verdi"
Erik Rudeng: "En nøkkelinstitusjon i norsk samfunnsliv"

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245022582
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Nasjonalgalleriet