Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nasjonal prestasjonskultur
Forfattere:
ISBN:
9788245024852
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Nasjonal prestasjonskultur

Nasjonal prestasjonskultur

I denne boken beskriver forfatterne hvordan en prestasjonskultur kan utvikles. En prestasjonskultur defineres som en kultur der det skapes en indre motivasjon i organisasjonen for å mestre og prestere på et stadig høyere nivå. Gjennom lang og bred erfaring i toppidrett og næringsliv ønsker forfatterne også å peke på og belyse hva næringslivet og offentlig virksomhet kan finne av overføringsverdier fra prestasjonskulturen i toppidretten. Boken fremhever hvor viktig det er å trene systematisk på å utvikle egen atferd, sette seg ambisiøse mål, stille krav, følge opp og gi tilbakemeldinger på utførte prestasjoner.