Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Naru hodo 1
Språk
Japansk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
729,-

Naru hodo 1
Moderne japansk grammatikk - fra det enkle til det avanserte

Tobindsverket Naru hodo gir en omfattende beskrivelse av moderne japansk grammatikk på norsk. Bøkene retter seg mot studenter på begynner- og mellomnivå, samtidig som de er dyptgående nok til at de også er nyttige for studenter på høyere nivå. Samlet dekker de to bindene alle nivåer i japanskstudiet. Andre utgave er en videreutvikling av bøkene som følge av innspill, spørsmål og kommentarer fra aktive brukere av bøkene. Innholdet er restrukturert, og på flere punkter favner bøkene bredere og dypere enn førsteutgaven.

Dette bindet tar for seg det japanske skriftspråket, elementær japansk setningslære, translitterasjonssystemer, lydsystem og ordklasser. Hvert kapittel starter med det enkle og elementære, før drøftingen blir mer kompleks og avansert.

HARRY SOLVANG er Norges første og hittil eneste professor i japansk lingvistikk. Han er ansatt ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er tilegning av fremmedspråk, med spesiell vekt på innlæring av japansk. Solvang har doktorgrad fra Hiroshima University. Han var forsker ved ATR Human Information Science Labs i Kyoto fra 2001 til 2007, og foreleste i samme periode ved flere universiteter i Osaka. Solvang har forfattet to elementærgrammatikker i japansk språk og publisert en rekke fagartikler i utenlandske tidsskrifter og bøker. Han har også lang erfaring med tolke- og oversettelsesarbeid relatert til japansk språk.
Forfattere:
ISBN:
9788245034806
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
560
Naru hodo 1