Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Når evidens møter praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Når evidens møter praksis
En studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen

Når evidens møter praksis er forskningsbasert, og i boken undersøker forfatter hvordan barnehager praktiserer et pedagogisk program som en del av arbeidet med tidlig innsats, sosial kompetanse og selvregulering. Programmet som brukes som case, er De utrolige årenes skole- og barnehageprogram, gjerne omtalt som DUÅ. Boken viser at det finnes et mangfold av måter å forstå og arbeide med dette evidensbaserte programmet på. 

Boken inneholder flere eksempler som bidrar til å synliggjøre det praktiske arbeidet med barna, barnehagelæreres refleksjoner i møte med programmet og hvordan barn kan oppleve å bli omfattet av metoder som belønning og tenkepause.

Boken vil være av interesse for studenter, forskere, styrere og barnehagelærere. Skole- og barnehageeiere vil ha nytte av boken for å forstå mer av de prosessene som foregår innad i en organisasjon når programmer skal implementeres.

Anmeldt i Utdanningsnytt: Evidensbaserte programmer og lærernes metodeansvar
Fagbokforlagets nettmagasin: Intervju med forfatter.

Monica Seland har doktorgrad i tverrfaglig barneforskning og arbeider ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. 
Forfattere:
ISBN:
9788245022445
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
229
Når evidens møter praksis