Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Når barns atferd gjør deg bekymret
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
159,-

Når barns atferd gjør deg bekymret
Samarbeid med barnevernet til barnets beste

Hvilke tegn ved barns atferd gir grunn til bekymring?

Denne boka skal hjelpe voksne til å fange opp signalene når barn lider under omsorgssvikt. Og ikke minst: Hvordan samarbeide med barnevernet til barnets beste?

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og tannhelsetjeneste kan møte barn som lider under omsorgssvikt. Noen møter dem på et tidlig tidspunkt i barnas liv. Til tross for dette, blir flertallet av disse forholdene aldri meldt til barneverntjenesten. 


Innhold
- Bekymringsmeldingen
- Barneverntjenestens ulike tiltak
- Tegn som kan gi grunn til bekymring 
- Behovene til barn med atferdsproblemer 
- Observasjon av atferd
- Ulike skjema til kartlegging

Boka er skrevet ut fra et barnevernfaglig perspektiv. Bokas temaer vil berøre leseren, ikke bare som fagperson og ansatt, men også som privatperson og foreldre. Mange vil i egen oppvekst, egen familie eller eget nettverk på en eller annen måte være berørt av temaene vi her tar opp.
Forfattere:
ISBN:
9788283720648
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
56
Når barns atferd gjør deg bekymret