Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Museologi på norsk
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Museologi på norsk
Universitstsmuseenes gjøren

Museologi handler om hvordan museene - gjennom sin utforskende og formidlende virksomhet - forvalter og foredler natur- og kulturarv.

I denne boken analyseres museale praksiser, med mål om å utvikle museologi som fagfelt og som perspektiv for universitetsmuseenes arbeid. Forfatterne har bred praktisk erfaring fra universitetsmuseene i Norge. De har laget utstillinger, samlet på objekter og skrevet tekster. De hører til i ulike disipliner og har ulike posisjoner, som forskere og formidlere. Et analytisk omdreiningspunkt i tekstene er begrepet gjøren - at det er i praksiser virkeligheten skapes.

Forfatterne tar utgangspunkt i prosesser de har deltatt i for å se hvordan hverdagslige praksiser er med på å konstituere museet som kunnskapsinstitusjon.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251928885
Utgitt:
Utgave:
1
Museologi på norsk