Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Muntlig kompetanse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Muntlig kompetanse

Muntlige ferdigheter er viktig. Å ha trening i å stå fram, uttrykke seg presist, delta i samtaler som likeverdig partner og kunne lytte og respondere på andres synspunkter er forutsetninger for aktiv deltakelse på alle områder i samfunnslivet. Alle elever skal ha mulighet til å delta i diskurser knyttet til ulike fag og emner i ulike språksituasjoner, og ikke bare ved hjelp av det uformelle hverdagsspråket. Det er ikke nok å ha kunnskap om fag, en må også vite hvordan kunnskapen skal uttrykkes, og hvilke normer som gjelder.

Med Kunnskapsløftet er muntlige ferdigheter blitt sentralt i skolen. Muntlighet skal gjennomsyre alle fag på alle trinn, trenes på mange måter og knyttes til læring, dannelse og utvikling av kritisk evne. Denne boka gir perspektiver på og redskaper til utvikling av muntlig kompetanse. Boka presenterer noen sentrale muntlige kompetanser og sjangre og viser deres plass i læreplanen og deres betydning for læring. Boka inneholder også konkrete arbeidsmåter og øvelser som skal gjøre det mulig å arbeide systematisk og gjennomtenkt med de muntlige ferdighetene.


Beate Børresen er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lise Grimnes er frilans forteller og kulturformidler.

Sigrun Svenkerud er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og skoleforskning, Høgskolen i Buskerud.

Forfattere:
ISBN:
9788245011302
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Muntlig kompetanse