Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mot målet A2 Ferdighetsbok, Brettbok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
259,-

Mot målet A2 Ferdighetsbok, Brettbok
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mot målet er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring på spor 2 og 3 med middels til rask progresjon og dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Ferdighetsbøkene inneholder en ferdighetsdel og en språkdel. I ferdighetsdelen øves de fem språkferdighetene hver for seg innen tema fra læreplanens domener, med særlig vekt på arbeidslivsdomenet. Deltagerne blir tidlig kjent med ulike yrker og yrkesrelatert vokabular. De møter språkhandlinger som spenner fra å fylle ut et søknadsskjema til en praksisplass, forstå instrukser og oppslag på arbeidsplassen, til å kunne fortelle om seg selv i en intervjusituasjon.

Språkdelen har en gjenkjennelig oppbygging med varierte oppgaver innen ulike grammatiske kategorier, samt ordinnlæring. Den er nært knyttet til ferdighetsdelen ved at språklige strukturer deltagerne møter under ferdighetstreningen blir tatt opp i språkdelen.

Bakerst i ferdighetsbøkene finnes en minigrammatikk som presenterer de mest sentrale norske ordklassene på en lettfattelig måte.

Mot målet læreverk består av:
  • Ferdighetsbok A1
  • Ferdighetsbok A2
  • Øvinger i lytteforståelse (bok)
  • Lærer-cd-er
  • Lærerveiledning
  • Nettressurs med ferdighetsoppgaver, grammatikk, lydbok og ordlister på flere språk
Camilla Flom og Ola Ryen Søberg har lang undervisningserfaring innen opplæring av norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Begge har jobbet som sensorer for norsk språktest og er instruktører i språkpermmetodikk for Vox. Både Søberg og Flom er lektorer med norsk og pedagogikk i fagkretsen.
Forfattere:
ISBN:
9788211025296
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
303
Mot målet A2 Ferdighetsbok, Brettbok