Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mot en farligere fremtid?
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232101863
Utgitt:
Utgave:
1
Mot en farligere fremtid?

Mot en farligere fremtid?
Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge

Hvor utsatt er vi for klimarelaterte naturskader i Norge? Hvor er de mest sårbare områdene, og hva er det som gjør dem sårbare? Hvordan kan vi redusere faren for at ekstremvær gir omfattende skader? Dette er aktuelle spørsmål som det er viktig å få besvart, og denne boka gir oss flere innspill og innsikter.

Gjennom natur- og samfunnsvitenskapelige analyser av klimaendringer og sårbarhet får vi en oversikt over hvor utsatt Norge er for flom, skred og storm, hvordan klimaendringer vil påvirke dette, og hvordan vi kan kartlegge desårbare stedene i landet. Det settes også søkelys på hvor godt norske kommuner jobber med å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringer. Boka er nyttig lesestoff for flere - forskere, planleggere, rådgivere, beslutningstagere og andre som jobber med klimatilpasning og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-