Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
729,-

Moderne transportlogistikk
Bedre integrering i forsyningskjeder

Formålet med denne boken er å beskrive hvilke transportformer som finnes, forklare hvilke kostnader som er forbundet med hver av dem, og å vise hvordan disse transportformene kan benyttes i logistikksituasjoner.

Moderne transportlogistikk gir en innføring i transportformer og multimodale transporter for varetransport. Et viktig temaområde er hvilke krav transportbrukerne bør stille til transportene, og i hvilken grad ulike transportløsninger møter disse kravene. Kostnadskalkyler for transport illustreres med utgangspunkt i lastebiltransport, og det vises hvordan de samme prinsippene også kan anvendes på øvrige transportformer. Boken tar for seg transportformer, terminalenes betydning og viktige temaer som bruk av INCO terms, informasjonsteknologi og outsourcing innenfor transport.

Boken er særlig egnet for påbyggingskurs på bachelornivå og i etterutdanning og gir også en god teoretisk og praktisk støtte til praktikere.

Eirill Bø er førstelektor ved Handelshøyskolen BI med lang erfaring innenfor transport og logistikk fra stillinger i Narvesen Engros og Tine, og arbeider i dag med undervisning, forskning og oppdrag for næringsliv og offentlig sektor.

Stein Erik Grønland er professor (II) ved Handelshøyskolen BI og har tidligere hatt tilsvarende stillinger ved Høgskolen i Molde og NHH. Han har lang erfaring fra transport og logistikk fra undervisning, forskning og lederstillinger og oppdrag for næringsliv og offentlig sektor.

Begge forfatterne er tidligere vinnere av Moderne Transport-prisen.

Forfattere:
ISBN:
9788245013207
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
268
Moderne transportlogistikk