Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Moderne organisasjoner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
739,-

Moderne organisasjoner
Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet

Endringsledelse, målstyring, medarbeidersamtaler, prosjektorganisering, business process reengineering, total kvalitetsledelse, kvalitetssikring, benchmarking, konkurranseutsetting.

Dette er et lite utvalg av typiske oppskrifter som de fleste moderne organisasjoner i dag må forholde seg til. Denne boken søker bl.a. å besvare følgende spørsmål:

- Hvor og hvordan oppstår de mest populære oppskrifter for hensiktsmessige måter å organisere og lede på?
- Hva handler de om, dvs. hva gir de oppskrift på?
- Hva er de siste trendene for «riktige» måter å lede og bygge organisasjoner på ved tusenårsskiftet?
- Hvordan blir populære oppskrifter spredt, og hvilke «reiseruter» følger de vanligvis?
- Hvilke felles egenskaper har de aller mest utbredte og populære oppskriftene?
- Hva skjer når tilnærmet globalt utbredte og «langveisfarende» oppskrifter forsøkes adoptert og innpasset i den enkelte lokale organisasjon?
- Hvorfor avpopulariseres ofte oppskrifter etter en periode og fortrenges av
andre oppskrifter med nyvunnet popularitet?

Med utgangspunkt i bl.a. studier av organisasjons-og ledelsestenkningen i Televerket/ Telenor og Postverket i perioden 1960 og frem til i dag, presenterer boken en teori om multistandard organisasjonen en idealtypisk organisasjon som har utviklet evnen til å takle den typiske tilstand i dagens globaliserte organisasjonssamfunn med mange, flyktige og innbyrdes ofte inkonsistente organisasjonsoppskrifter.

«Boken är en kraftfull komplettering och delvis kritik av institutionell teori. Den är trevligt och klart skriven, och den har ju en fantastisk empirisk bas som utnyttjas för att driva teoretiska frågor.» - Prof. Kerstin Sahlin-Andersson, SCORE, Stockholms universitet/Handelshögskolan i Stockholm

Kjell Arne Røvik er dr. philos, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskolen i Harstad. Han har tidligere bl.a. skrevet Fra teori til teknikk (1991), Den syke stat: Myter og moter i omstillingsarbeidet (1992) og Deinstitutionalization and the Logic of Fashion (i B. Czarniawska og G. Sevon (red.), Translating Organizational Change, (1996).

Forfattere:
ISBN:
9788276743159
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
364
Moderne organisasjoner