Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Minoritetsspråklige i skolen
Forfattere:
ISBN:
9788283721010
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Minoritetsspråklige i skolen

Minoritetsspråklige i skolen
Regelverk, læring og relasjoner

Et godt opplæringstilbud for de minoritetsspråklige elevene handler om å tilby god opplæring i fag, sikre at alle får innfridd rettighetene sine, og skape gode og inkluderende læringsmiljøer. Vi må - kjenne innholdet i lover og regelverk - sørge for en inkluderende språkopplæring - sørge for tilpasset opplæring, inkludering og samhandling - sørge for god foreldreinvolvering I dette heftet har vi samlet informasjon om lover og retningslinjer som er relevant for alle som jobber med minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæringen. Heftet bygger på opplæringsloven, rundskriv, stortingsmeldinger, offentlige rapporter og veiledninger.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
179,-