Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Militær ledelse og de menneskelige faktorene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
589,-

Militær ledelse og de menneskelige faktorene

Den militære arena byr på utfordringer som inviterer til et bredt perspektiv på lederskap og lederutvikling med implikasjoner også for ledelse i det sivile. Dette er en bok om militær ledelse, men den tar også for seg viktige aspekter ved annen type ledelse.

Boken fokuserer først og fremst på de menneskelige dimensjonene i lederskap, og trekker frem sider og paradokser ved mennesket og dets utvikling som er viktig kunnskap ved utøvelse av militær ledelse. Således gir boken psykologisk kunnskap om de menneskene som skal ledes og de som leder dem. Denne kunnskapen er en forutsetning for god ledelse. Disse innsiktene kan oppleves som utfordrende og berikende for leseren. Blant annet blir menneskets mangfold og irrasjonalitet diskutert. Det er denne irrasjonaliteten sin egen og andres ledere må hanskes med når de står overfor vanskelige situasjoner og utfordrende oppgaver. Forfatterne drøfter trekk i menneskets utvikling gjennom diskusjon av etiske, psykologiske og pedagogiske faktorer.

Hvert kapittel representerer et selvstendig tema, og til sammen gir de et bilde av både mennesket, soldaten og lederen. Boken har sitt utspring i Luftkrigsskolens fagmiljø. Bidragsyterne har gjennom flere år deltatt i ulikt omfang i Luftkrigsskolens utvikling av offiserer og ledere.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251920476
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
316
Militær ledelse og de menneskelige faktorene