Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mestring av psykoser
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Mestring av psykoser
Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø

Boken beskriver psykososiale tiltak for pasienter med langvarige psykotiske tilstander. Den er oppdatert med ny kunnskap om kognitiv terapi og tidlig intervensjon, og tar særlig for seg det praktiske arbeidet med pasienter og deres familier. Her beskrives informasjon til pasient og pårørende, problemløsende familiesamtaler, miljøterapi og koordinering av tiltak.

Mestring av psykoser er rettet mot helsefagstudenter og alle de som i sitt daglige arbeid omgås pasienter med psykotiske lidelser.

Helge Jordahl er psykologspesialist og tilknyttet Haukeland Universitetssykehus.

Arne Repål er psykologspesialist og fag¬direktør ved Psykiatrien i Vestfold.

Forfattere:
ISBN:
9788245008340
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
252
Mestring av psykoser