Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Merverdiavgift
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
469,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Merverdiavgift
Lærebok

Denne læreboken i merverdiavgift gir en grundig innføring i merverdiavgiftssystemet. Den er velegnet til bruk ved utdanning av revisorer, regnskapsførere, skattejurister og andre som må ha innsikt i regelverket om merverdiavgift.

Kapitlene i læreboken følger i store trekk samme inndeling som i merverdiavgiftsloven. Av pedagogiske hensyn er avgiftsbehandlingen av forholdet til utlandet og avgiftsbehandlingen av fast eiendom behandlet i egne kapitler. Et nytt og sentralt emne om justering av inngående merverdiavgift (justeringsreglene) er også gitt fyldig omtale i et eget kapittel. Målgruppen for boken er primært økonomistudenter. Bokføring og dokumentasjon av merverdiavgift er derfor grundig behandlet i et eget kapittel.

Den tredje utgaven er oppdatert til gjeldende regelverk per 1. januar 2024.

Til læreboken er det laget en egen oppgavesamling.

Forfattere:
ISBN:
9788245049527
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
260
Merverdiavgift