Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Spiral

På lager - sendes nå
859,-

Mer norsk, Lærerveiledning
Nivå B1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mer norsk er et nytt læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk språk og
samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Verket hjelper deltagerne med å øve mot Norskprøve B1.


Lærerveiledningen inneholder det læreren trenger for å planlegge undervisningen. Den omfatter en introduksjon til verket, metodiske tips, tilleggsoppgaver, kopioriginaler, prøver, og fasit til arbeidsboka.

Mer norsk dekker en rekke aktuelle temaer i norsk dagligliv og samfunnsliv. Deltakerne møter mennesker med ulik bakgrunn i ulike
livssituasjoner. Målet er at deltagerne gjennom aktiv bruk av språket utvider ordforrådet og øker sin forståelse av det norske samfunnet.

Verket følger en tydelig progresjon og er bygget opp på en oversiktlig og strukturert måte. Mer norsk forbereder deltagerne på Norskprøve B1 gjennom systematisk fokus på muntlige ferdigheter og tekstproduksjon.

Komponenter
- Tekstbok
- Arbeidsbok
- Øvinger i lytteforståelse
- Lærerveiledning
- Lærermateriell (CD og mp3-fil)
- Nettressurs

Forfattere:
ISBN:
9788211014603
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
252
Verk:
Mer norsk
Mer norsk, Lærerveiledning