Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
595,-

Mennesker og samfunn, e-bok
Innføring i sosiologisk forståelse

Mennesker og samfunn er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Den gir en omfattende, solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap og sosiale nettverk, innvandring, kultur og kulturforskjeller, kriminalitet, og de sentrale samfunnsinstitusjonene: styringssystem, økonomi, utdanning, religion og familie. Boka tar også for seg samfunnsendringer og globalisering, og gir et oppdatert bilde av viktige sider og utviklingstrekk ved dagens norske samfunn.

Boka er organisert ut fra tre dimensjoner:

  • forandring, som tar for seg utvikling og endringsprosesser
  • nivåer, som tar for seg forhold på individnivå – mikro, gruppe-/kollektivnivå – meso, og samfunnsnivå – makro 
  • analyse, som ser den sosiale virkeligheten som konstituert av struktur, kultur, materialitet/teknologi, interaksjon og relasjoner

Boka presenterer også sosiologien som fagfelt: tradisjoner, teoretiske retninger, metoder og grunnleggende sosiologiske spørsmål. Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan sosiologien kan være til praktisk nytte.

De tre første utgavene av Mennesker og samfunn er blitt svært godt mottatt, og forfatteren har opp gjennom årene fått en lang rekke positive tilbakemeldinger fra studenter som har hatt denne som grunnbok.

I den fjerde utgaven er teksten oppdatert og utvidet med aktuelle data og nyere forskningsbidrag. Særlig er det lagt mer vekt på problemstillinger og utfordringer knyttet til klima, energi, digitalisering, kunstig intelligens, demokrati, migrasjon og befolkningsutvikling.

Boka passer ypperlig som innføringslitteratur for studenter i sosiologi og andre sosial- og samfunnsvitenskapelige disipliner. 

Per Morten Schiefloe fikk Fagbokprisen i 2001 for førsteutgaven av Mennesker og samfunn

Per Morten Schiefloe er dr.philos. og professor emeritus i sosiologi ved NTNU, og arbeider nå som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning AS. Han har en bred tematisk og metodisk forskningserfaring.


Forfattere:
ISBN:
9788245051377
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
591
Mennesker og samfunn, e-bok