Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mellom gammelt og nytt
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Mellom gammelt og nytt
Kristendom i Norge på 1800-1900-tallet

Siden midten av 1800-tallet har mange spådd at religionen raskt ville svekkes og dø i møte med modernitet og sekularisering, som har preget Norge og store deler av verden. Men kristendommen har fremdeles en sterk samfunnsposisjon. Denne boka tar for seg kristendommens rolle i kultur- og samfunnsliv i Norge de siste to hundre årene.

I hvilken grad har kristendommen tapt terreng under trykket av modernisering og sekularisering? Er det slik at kristne aktører har møtt nye tider og trender med forskansning og forsvar for gamle forestillinger og normer? Eller har kristne aktører også tilpasset seg samfunnsutviklingen og vært viktige moderniseringsagenter?

Boka viser hvordan kristendom og kristne aktører har hatt ulike og motsetningsfylte roller i en epoke med store samfunnsomveltninger. Den viser at kristne strategier har variert mellom ulike former for tradisjonalitet og modernitet.

16 sentrale fagfolk bidrar her med refleksjoner og analyser av kristendommens posisjon og påvirkning innen ulike samfunnsområder.

Boka er redigert av Knut Dørum, professor i historie, og Helje Kringlebotn Sødal, professor i idé- og kristendomshistorie, begge ved Universitetet i Agder. 

Forfattere:
ISBN:
9788245019001
Utgitt:
Utgave:
1
Mellom gammelt og nytt