Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Medvirkning i praksis
Deltakelse og danning i barnehagens hverdagsliv

I denne boken poengterer forfatteren at barnehagens hverdagsaktiviteter er en vesentlig danningsarena. Danning forutsetter at barn kan medvirke og ha påvirkning på hverdagsaktiviteter og rutiner, som måltid, lek og situasjoner i garderobe og på bad. 

Å praktisere og realisere barns medvirkning i slike aktiviteter er utfordrende fordi hverdagsaktivitetene befinner seg i ulike spenningsfelt rammet inn av faktorer som fysisk miljø, struktur og organisering, regler og motstand, relasjoner og kommunikasjon. Forfatteren presenterer og drøfter barns medvirkningsmuligheter i praksisfortellinger og eksempler. Hensikten er å inspirere og utfordre barnehagefolks refleksjon og praksis. Boken er primært rettet mot barnehagelærerutdanningen, men er også relevant for barnehagepersonaler.  

Kirsten Elisabeth Jansen har vært førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder og undervist ved barnehagelærerutdanningen i tjue år. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter relatert til barns rett til medvirkning, og har skrevet flere fagbøker og artikler innen pedagogiske fagområder og temaer. Selv om hun nå er pensjonist, deltar hun i prosjekter og arbeider fremdeles med kompetanseutvikling innen barnehagesektoren. 
Forfattere:
ISBN:
9788245022629
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
158
Medvirkning i praksis