Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Medvirkning i barnehagen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Medvirkning i barnehagen
Potensialer i det uforutsette

Barnehagepolitiske og pedagogiske dokumenter fremhever retten til medvirkning, samtidig som begrepet oppfattes ulikt i praksis. Medvirkning i barnehagen problematiserer og nyanserer hva barns rett til medvirkning kan innebære i barnehagefeltet. Boken bygger på nettverksprosjektet Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv – fokus på de yngste i barnehagen. Her har deltagerne nærmet seg medvirkningstematikken fra forskjellige vinkler og med ulike tilnærminger, men ut fra en felles interesse om å fremme en posisjon hvor de yngste i barnehager blir møtt med verdighet. Boken har bidrag fra alle seks delprosjektene. Berit Bae er professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Bidragsytere:Anne Tove Fennefoss (Universitetet i Agder) Berit Grindland (Universitetet i Stavanger)Kirsten E. Jansen (Universitetet i Agder) Nina Johannesen (Høgskolen i Østfold)Anne Myrstad (Universitetet i Tromsø)Ninni Sandvik (Høgskolen i Østfold)Toril Sverdrup (Universitetet i Tromsø)OMTALE«Jeg vil sterkt rose denne boken for praktfulle innspill om problemene med å realisere barnas rett til medvirkning. Det er god grunn til å gratulere førskolelærerne med disse forskningsbidrag som det skal bli vanskelig å komme utenom når nye læringsplaner for barnehagene skal utformes.»Tore Frost i Første steg «Artikkelforfatterne presenterer ulike metodologiske tilnærminger til utforsking av kompleksiteten i medvirkningsbegrepet, og presenterer et mangfold av praksisrelevant kunnskap. Og dette er en styrke ved boka som gjør den aktuell både for studenter, praksisfeltet, førskolelærerutdannere og myndigheter på lokalt og statlig nivå. (...) Tekster i denne boka kan i ulik grad yte motstand mot den reduksjonistiske måte å tenke om og gjøre barnehagepraksiser på.»Brit Nordbrønd i Pedagogisk Bokorm
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245011074
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
176
Medvirkning i barnehagen