Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Medisin ombord
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
849,-

Medisin ombord
Medisinsk håndbok for sjøfolk og maritime skoler

Medisin om bord er en praktisk og lettfattelig håndbok i førstehjelp og grunnleggende medisin for sjøoffiserer og studenter ved maritime høyskoler, og den gir en utfyllende beskrivelse av forebygging, behandling og oppfølging av medisinske tilstander til sjøs.

Boken er i det vesentlige symptombasert og bygd opp etter kroppens organsystemer. Med hjelp av gode illustrasjoner gir den konsis instruksjon i undersøkelser og behandling som kan utføres om bord. Emner som flerkulturelle miljøer, krigssituasjoner til sjøs, arbeid med helse, miljø og sikkerhet og retten til omsorg og trygd for sjøfolk er også tatt med.

Selv om boken er særlig rettet mot sjøfolk, vil alle institusjoner som gir undervisning i førstehjelp og basal medisin, ha glede av den.

Medisin om bord er redigert og delvis forfattet av Aksel Schreiner, som har 40 års erfaring som indremedisiner og 20 års erfaring som leder for Radio Medico, og av Leif Aanderud, som er anestesilege med høy kompetanse i akutt medisin, brannskader og dykkermedisin.

DVD
DVD-en bestilles fra:
Norsk senter for maritim medisin
Yrkesmed. avd.
5221 Haukeland universitetssykehus

Direkte 55973862 og 55973627
Telefaks: 55975137

Adresse:
Norsk senter for maritim medisin
Yrkesmedisinsk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Epost:
sjofartsmed@helse-bergen.no

Forfattere:
(red.)
(red.)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788245001945
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
228
Medisin ombord