Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Med høyeste befaling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26

Norsk militærbistand etterspørres i krigssituasjoner utenfor Norge. Beslutninger om hvordan Norge skal delta militært i krig og væpnet konflikt må være grundig funderte og konsekvente. Bør norsk krigsdeltakelse formelt besluttes ved åpne vedtak i Stortinget, eller bør regjeringen beslutte dette alene i konsultasjon med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen? 

Drøftelsen i denne boken tar utgangspunkt i Grunnloven § 26, med fokus på forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Spørsmålet er hvilke begrensninger § 26 første og andre ledd pålegger statsmaktene ved beslutninger om krigsdeltagelse. Norske militærbidrag i Libya, Irak og Afghanistan brukes gjennomgående som eksempler. 

Hvordan skal Grunnlovens grenser trekkes i det enkelte tilfelle? Hvordan bør reglene utformes og forbedres i lys av praksis? Formålet med boken er å belyse spørsmål ved tolkningen av Grunnloven og motivere til diskusjoner om den. 

Forfattere:
ISBN:
9788245031997
Utgitt:
Utgave:
1
Med høyeste befaling