Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Mattapp
Nettressurs

Mattapp gjør det mulig for deg å teste dine grunnleggende matematikkunnskaper. De 18 settene med flervalgsoppgaver gir deg en pekepinn på hvor mye jobb som gjenstår før eksamen, og er et nyttig redskap ved siden av pensum.

Mattapp er rettet mot alle som studerer eller tar sikte på å studere økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag ved høgskoler og universiteter og derigjennom har matematikk som obligatorisk kurs på bachelornivå.

Forfattere:
ISBN:
9788245025675
Utgitt:
Utgave:
1
Mattapp