Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matematisk tenking på småtrinnet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Matematisk tenking på småtrinnet
Rom for lek, undring og matematikk-samtaler

I denne boka beskriver Renate Jensen situasjoner som gir rom for for matematisk tenking, undring og matematikksamtaler av god kvalitet. Elevene har erfaring med å utforske og undre seg fra barnehagen og Jensen reflekterer rundt muligheter for å videreutvikle dette i skolen. Gjennom aktuelle oppgaver og praktiske eksempler viser hun hvordan elevenes aktive samtaler bidrar til bedre forståelse. Det handler om at elevene får tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere fritt, lage egne forklaringer og være utforskende sammen. Dette krever et læringsmiljø der voksne lytter, spør og kommenterer. 

Jensen viser hvordan det er nødvendig å arbeide med bevissthet rundt elev- og lærerrollen. Hvordan organiserer og møblerer vi læringsarealet og hvilke aktiviteter og oppgaver velger vi som kan bidra til mestring og lærelyst? Hun viser betydningen av å komme tett på elevenes læring – få innblikk i elevenes ideer og tanker. Praksissituasjonene fra småtrinnet som beskrives i boka er fra arbeid med egne elever og fra praksiser hun har vært heldig å få innblikk i.  Boka inneholder ideer til flere oppgaver og viser til litteratur for fordypning. Den er aktuell for grunnskolelærere og som penumslitteratur i grunnskolelærerutdanningen GLU 1-7 og foreligger i august 2023.

Renate Jensen arbeider som rådgiver i Etat for skole i Bergen kommune. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og har arbeidet med matematikk på 1. – 10. trinn. Hun har vært timelærer i matematikk ved Høgskolen på Vestlandet og er leder i LAMIS.
Forfattere:
ISBN:
9788293598152
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
88
Matematisk tenking på småtrinnet