Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mat og helse i skolen
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245008241
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
323
Mat og helse i skolen

Mat og helse i skolen
En fagdidaktisk innføring

Denne fagdidaktikk-boken om mat og helse omfatter spørsmålene som angår undervisningen i faget mat og helse: fagets hva, hvordan og hvorfor. Mat og måltider er viktig for den fysiske og psykiske helsen vår, og er en del av grunnlaget for et godt sosialt liv. Kunnskaper som fremmer gode matvaner, er viktige på mange områder. Men hva skal undervisningen i mat og helse-faget inneholde? Hvordan skal undervisningen gjennomføres? Og hva er bakgrunnen for de valgene vi gjør? Svarene på disse spørsmålene kan være normative og inneholde etiske refleksjoner. På den andre siden kan de være deskriptive og analytiske. Mat og helse i skolen har bidrag fra faglig sterke bidragsytere. Boken er delt opp i følgende fem emner: helsefremmende kostholdsarbeid i skolen, mat og livsstil, mat og forbruk, mat og kultur, og fagdidaktiske refleksjoner.

Asle Holthe er høyskolelektor ved Høgskolen i Bergen.
Britt Unni Wilhelmsen er professor ved Høgskolen i Bergen.