Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mat og helse i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
719,-

Mat og helse i skolen
En fagdidaktisk innføring

Denne fagdidaktikk-boken om mat og helse omfatter de spørs-målene som angår undervisningen i faget mat og helse: fagets hva, hvordan og hvorfor. Mat og måltider er vesentlig for den fysiske og psykiske helsen vår og er en del av grunnlaget for et godt sosialt liv. Kunnskaper som fremmer gode matvaner, er viktige på mange områder. Men hva skal undervisningen i mat- og helsefaget inneholde? Hvordan skal den gjennomføres? Og hva er bakgrunnen for de valgene vi gjør? Svarene på disse spørsmålene kan være normative og inneholde etiske refleksjoner. På den andre siden kan de være deskriptive og analytiske.

Mat og helse i skolen inneholder bidrag fra faglig sterke bidragsytere. Boken er delt opp i følgende fem emner: helsefremmende kostholdsarbeid i skolen, mat og livsstil, mat og forbruk, mat og kultur og fagdidaktiske refleksjoner.

Asle Holthe er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.
Britt Unni Wilhelmsen er tidligere professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245008241
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
323
Mat og helse i skolen