Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
799,-

Markedsføring

Denne boken har som overordnet perspektiv at markedsføring dreier seg om verdibasert forventningsledelse som resulterer i verdiskapning der kundene er viktige deltagere. Gjennomgående temaer i boken er derfor forventninger, verdier og kunden som verdiskaper. I stadig større grad skaper kundene produktene og tjenestene sammen med bedriften. En sentral oppgave for markedsførere blir derfor ikke bare å se på kundens rolle som kjøper, men også som bruker og medprodusent av produktet.

Ulikt andre innføringsbøker i markedsføring benytter denne boken verdibasert forventningsledelse som et gjennomgående perspektiv. Den skiller seg også fra andre innføringsbøker fordi den i større grad tar opp – og knytter sammen – temaer som strategi, innovasjon, etikk, bærekraft og samfunnsansvar.
Boken er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom en rekke av landets ledende eksperter innenfor markedsføring, strategi, innovasjon og etikk. 

Dette er en oppdatert andreutgave av boken. Den inneholder nye kapitler om bærekraft, digital markedsføring og internasjonal markedsføring. 

Magne Supphellen (dr.oecon.) er professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Han er også tilknyttet Handelshøyskolen i Trondheim, Hauge School of Management og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Supphellen forsker og underviser innenfor temaene konsumentpsykologi, entreprenørpsykologi og merkevarebygging.

Helge Thorbjørnsen (dr.oecon.) er professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Han er også forskningsleder ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Thorbjørnsen underviser og forsker innen temaene konsumentpsykologi, lykke, teknologiadopsjon, markedskommunikasjon og merkevarebygging.

Sigurd Villads Troye (Ph.D.) er professor emeritus i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Han har sin doktorgrad fra University of Illinois at Urbana-Champaign. Han har undervist i markedsføringsteori, konsumentatferd og teorievaluering. Hans forskningsområder omfatter forskningsmetode og koproduksjon.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245026559
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
598
Markedsføring