Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mangfold i barnehagen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Mangfold i barnehagen
Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet

Boken er et ledd i satsingen Kompetanse for mangfold som er et prosjekt for kompetanseutvikling i universitets- og høyskolesektoren med praksisfeltet som arena. Bidragsyterne har gjennom sine forskningsprosjekter fått økt kompetanse på dette feltet. Vår ambisjon er at dette vil føre til økt kunnskap i barnehage, skole og lærerutdanninger og på det politiske nivået. Bidragene favner bredt innenfor det avgrensede feltet: den flerkulturelle barnehagen og skolen i samfunnet. Alle forfatterne i boken ønsker å bidra til en integrerende og inkluderende barnehage og skole gjennom sin forskning institusjoner som vi ønsker skal nå målet om å tilby barn og unge en likeverdig opplæring. De fleste av bidragene har en empirinær tilnærming som eksemplifiserer det vitenskapelige gjennom «bilder», så å si.

Mangfold i skolen og Mangfold i barnehagen er to bøker med tett sammenheng som utfyller og kompletterer hverandre.


Vårt ønske er at bøkenes undertittel: Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? i stor grad kan være en konstatering og ikke et spørsmål.

Denne antologien henvender seg primært til praktikere og forskere i barnehagesektoren.

Yvonne Bakken er utdannet førskolelærer og har hovedfag i sosialantropologi. Hun jobber som høgskolelektor ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Bergen, med tilknytning til samfunnsfagseksjonen.

Vibeke Solbue er førsteamanuensis i pedagogikk på Høgskolen i Bergen og underviser både på grunnskolelærerutdanningen og i master i undervisningsvitenskap.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245019704
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
189
Mangfold i barnehagen