Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Møter i bevegelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Møter i bevegelse
Å improvisere med de yngste barna.

Full barnehagedekning har gitt barn under tre år økt tilgang til det offentlige rom. Gjennom barnehageloven gis de yngste barna rett til medvirkning. En realisering av medvirkningsretten forutsetter at voksne fanger opp og forholder seg til de yngste barnas kroppslige uttrykk. Dette er en utfordring som denne boka tar på alvor. Ved å ta i bruk et improvisasjonsperspektiv utforskes de yngste barnas mulighet til å være likeverdige bidragsytere og medskapere i samspill. Improvisasjonsperspektivet tydeliggjøres gjennom møter mellom barnepublikum og skuespillere i to ulike forestillinger samt i hverdagslige møter mellom barn og voksne i barnehagen.
Boka retter seg mot førskolelærerstudenter, fagfolk innenfor drama og pedagogikk, scenekunstnere og andre som har med de yngste barna å gjøre.

Redaksjonen består av
Marte Sverdrup Liset, Anne Myrstad og Toril Sverdrup. De er universitetslektorer i henholdsvis drama, samfunnsfag og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.

Andre bidragsytere er Trine Hild Blixrud, Hedda Fredly, Lise Hovik, Nanna Paalgard Pape og Sidsel Pape.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(Oversetter)
ISBN:
9788245009231
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
179
Møter i bevegelse