Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
609,-

Målrettet prosjektstyring, e-bok

Målrettet prosjektstyring viser hvordan et prosjekt skal styres. Boken presenterer en helhetlig og praktisk framgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging, og understreker betydningen av koordinert person-, system- og organisasjonsutvikling (pso-utvikling). Videre viser den hvordan fundamentet for prosjektet bør lages og hvordan man bestemmer formål og mål. Det gis en grundig innføring i milepælplanlegging og prosjektorganisering med bruk av ansvarskart, og hvordan man følger opp framdriften i prosjektet gjennom god rapportering og økonomisk styring. Avslutningsvis ser man også på prosjektstyring i et flerprosjektmiljø. I denne nye utgaven gis det en større fordypning i temaet gevinstrealisering.

Målrettet prosjektstyring er blant annet støttet av it-verktøyet Goal Director. Det er mulig å sertifisere seg internasjonalt på nett i bruken av Målrettet prosjektstyring (www.gdpm.com). 

Dette er åttende utgave av boken på norsk. Tidligere utgaver er oversatt til svensk, dansk, tysk, nederlandsk, engelsk, italiensk, russisk og ungarsk. 

Erling S. Andersen er professor emeritus ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. 
Kristoffer V. Grude er internasjonal foreleser og rådgiver i EuroConsult AS
Tor Haug har arbeidet med utvikling av metoder for elektroniske prosesser og rutiner gjennom eget firma, og er nå pensjonert.

Forfattere:
ISBN:
9788245042894
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
312
Målrettet prosjektstyring, e-bok