Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Lovsamling 2024/2025
Språk
Flerspråklig
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
339,-
Forventes utgitt 06.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Lovsamling 2024/2025
For programfaget rettslære

Lovsamling rettslære 2023/2024 er en del av Fagbokforlagets læreverk for programfaget rettslære i den videregående skole. Lovsamlingen er oppdatert per 1. juli 2023.

Utvalget av lovtekster er avgrenset til det som kan ha relevans for læreplanene i fagene rettslære 1 og rettslære 2. I lovsamlingen er det flere registre som du kan bruke til å finne fram til aktuelle lovtekster. Foran i boka er det et kronologisk hovedregister og et domsregister.

I tillegg er det et fyldig stikkordregister med sidehenvisninger bak i boka. På utvalgte rettsområder er det lagt inn noter og henvisninger til rettspraksis som anses som relevant i forhold til læreplanene. Det er i hovedsak henvist til dommer som det er sammendrag av i Fagbokforlagets siste utgaver av lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2. Har du behov for lover som ikke er tatt med i denne samlingen, finner du fullstendige lovtekster på www.lovdata.no.

Læreverket for programfaget rettslære består av:
  • Lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2
  • Læreboka SVAR – Hvordan besvare oppgaver i rettslære
  • Fagnettsted for elever og lærere
  • Lovsamling
Forfattere:
ISBN:
9788211049186
Utgitt:
Utgave:
11
Sider:
383
Trinn:
VG2
Lovsamling 2024/2025