Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Logistikkoperatøren, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211025876
Utgitt:
Utgave:
1
Logistikkoperatøren, d-bok

Logistikkoperatøren, d-bok
Innføring i logistikk for terminal- og lagermedarbeidere

Ønsker du å lære mer om logistikkfaget?
Boka henvender seg til deg som jobber eller skal jobbe
med transport og håndtering av varer og gods på lager
og terminaler. Boka er relevant for elever i videregående
skole som skal fordype seg i logistikkfaget. Teksten dekker
pensumet til fagbrev i logistikkfaget for personer som
jobber med godshåndtering.

Hovedredaktør/forfatter cand. polit. Einar Spurkeland har
bakgrunn fra transport, logistikk og journalistikk.

Charles F. Galaasen har bakgrunn fra transport og logistikkbransjen,
og jobber til daglig i Opplæringskontoret for service
og samferdsel. Han har lang erfaring med tilrettelegging
av lærlingeordningen innen faget.