Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Logikker i strid
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034929
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
480
Logikker i strid

Logikker i strid
Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet

Logikker i strid handler om Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur, ordninger som er etablert for å bidra til at god litteratur blir skapt, spredd og lest.

Boka presenterer og diskuterer hvordan ordningene fungerer på ulike deler av det litterære kretsløpet. Tittelen henspiller på at feltene preges av egne logikker som kolliderer når felt overlapper hverandre. Forfattere og forlagsredaktører er opptatt av litteratur som kunst, forlagene er foretak med et økonomisk perspektiv, bibliotekene står i et spenningsfelt mellom et dannelsesideal og en tjenesteyterlogikk, og Kulturrådet balanserer en forvaltningslogikk mot en kunstlogikk der tildelinger baseres på kunstnerisk skjønn.

Boka er resultat av et forskningsprosjekt ved Høgskulen i Volda.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
579,-