Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Livskvalitet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Livskvalitet
Forskning om det gode liv

Hva mener vi med livskvalitet? Kan livskvalitet måles og på hvilke måter? I denne boka har vi definert livskvalitet som opplevelse av psykisk velvære. Ord som lykke, tilfredshet, kjærlighet og begeistring blir brukt for å beskrive de opplevelsene vi ønsker å belyse.Vi omtaler metoder, hypoteser og resultater fra forskning som faller inn under begrepet. Vi har etter hvert fått en stor internasjonal forskningstradisjon på livskvalitet som psykisk velvære, der man leter etter årsaker til og konsekvenser av slike opplevelser. I boka legger norske livskvalitetsforskere fram teorier og resultater fra området. Det er stor bredde i temaene som tas opp. Vi skriver om arv, personlighet, helse, oppvekst og alderdom og beveger oss videre til sosiale og samfunnsstrukturelle forhold. Er det bedre å være gift enn ugift, gir barn høyere livskvalitet? Gir høy inntekt og mange materielle goder også høy livskvalitet? Har forskjeller i livskvalitet sammenheng med hvilket land vi bor i? Har folk i rike land høyere livskvalitet enn folk i fattige land?Boka er tenkt å kunne brukes som kurslitteratur i helsefag og samfunnsfag, ved universiteter og høgskoler.Siri Næss og John Eriksen er forskere ved NOVA Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.Torbjørn Moum er professor i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Oslo.Øvrige forfattere i denne boka:Svein Olav DaatlandThomas Hylland EriksenBjørn GrindeThomas HansenOttar HellevikBjørn LauArne MastekaasaRagnhild Bang Nes Berit RokneBritt SlagsvoldTom SørensenKristian TambsAstrid K. WahlVeslemøy Wiese
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245012101
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
270
Livskvalitet