Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Livet i Longyearbyen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Livet i Longyearbyen
Åpne landskap - lukkede rom

Det sosiale livet på Svalbard er et ubeskrevet blad. Hvordan er det å leve i Longyearbyen? Denne boken forteller om et åpent samfunn, men også om lukkede rom. Den beskriver det sosiale livet og dets historiske rammer. Familiesamfunnet er resultat av en politisk villet utvikling og har i dag tilbud de fleste lokalsamfunn i Norge bare kan drømme om. Men der staten ønsket seg en stabil, ikke permanent befolkning, har mennesker slått rot og båndene til fastlandet blitt svekket.

Svalbard er også blitt et smutthull gjennom Europas stengte dør, der utlendingsloven ikke gjelder og der mennesker fra fjerne land får nye muligheter. I dag er det den ikke-norske befolkningen som øker mest. Nye dilemmaer oppstår i grenselandet mellom politiske målsettinger og menneskelige realiteter.

Boken bygger på feltarbeid, studier og arbeid i Longyearbyen over en 20-årsperiode. Bidragsyterne er historikere, samfunnsforskere og humanister.

Forfattere:
ISBN:
9788251923835
Utgitt:
Utgave:
1
Livet i Longyearbyen