Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Liv og lære i operative miljøer
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
849,-

Liv og lære i operative miljøer
Tøffe menn gråter!

Denne boken er et sterkt vitnesbyrd om hvordan menneskelige faktorer virker inn på effektivitet i militære operasjoner. Boken inneholder ærlige og åpne erfaringsberetninger og refleksjoner fra erfarne militære flygere. Boken viser at slike erfaringer har betydning for utførelsen av oppgaver i krig, krise og konfliktsituasjoner, men at de ofte blir underkommunisert og holdt tilbake i mannsdominerte prestasjonsmiljøer. Boken peker samtidig på hvordan utvikling av trygge miljøer, gode kommunikasjonsrutiner og kunnskap om menneskelige reaksjoner kan bidra til økt effektivitet i militære operasjoner og bedre ivaretakelse av menneskene som utfører jobben.


Bokens eksempler er hentet fra en militær kontekst, men har stor overføringsverdi for læring om mennesker som arbeider i andre operative miljøer. Det er bokens kjernepunkt å synliggjøre hvordan individuelle belastende erfaringer kan bidra til økt læring og vekst i organisasjoner som skal håndtere risikoatferd, beslutningsdilemmaer og kriseberedskap.


«Etter at jeg kom tilbake fra sykehuset gikk jeg straks til skvadronsjefen og sa at jeg ikke kunne fly mer, jeg hadde fått nok. Jeg kjente magen knyte seg, jeg hadde lyst til å legge meg ned og gråte, men stoltheten tvang meg til å sette opp en maske.»


«Du leverte kanskje en bombe på noen mennesker opp i en fjellhule, men hva betydde det for konflikten? Strengt tatt ingen ting. Jeg slet en del med motivasjonen.»


«Faen, nå skjer det jo noen ting. Nå skjer det! Da ble det, jeg vil kalle det, ganske høy aktivering … Du blir veldig våken, oppspilt og nesten sånn som ved idrett. Du puster og peser litt ekstra og blir litt gira opp. Særlig når jeg skal snakke, kjenner jeg at det blir vanskelig.»


«Med en stor klump i magen sa jeg, ja. Senere samme kveld badet Andreas mens far så på med tårer i øynene. Forhåpentligvis kunne jeg bade ham igjen om noen måneder, …»


(Sitatene er hentet fra boken)


Christian Moldjord har hovedfag i psykologi og er høyskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har tjenestegjort som offiser i Luftforsvaret, og har gjennomført stabsskole I og Luftkrigsskole I og II. Hans hovedinteresser er operativ psykologi og lederutvikling.


Arent Arntzen er tidligere jagerflyger og nå konsulent hos Reslab Integration i Trondheim med deltidsstilling som høgskolelektor ved Luftkrigsskolen. Han arbeider blant annet med matematisk orienterte beslutningsstøttesystemer for oljeindustrien.


Kristian Firing har hovedfag i pedagogikk, og har vært ansatt som høgskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim siden 2004. Han har gjennomført Luftkrigsskole I og II, og har tjenestegjort som offiser i Luftforsvaret i mange år.


Ole Asbjørn Solberg er oberstløytnant i Luftforsvaret og avdelingssjef ved Forsvarets Stabskole. Han har hovedfag i psykologi ved NTNU og phd.-grad fra Universitetet i Bergen med en langtidsstudie av mestring blant norske soldater i Kosovo.Dr.philos.


Jon Christian Laberg er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er forventningenes betydning for atferd. Han arbeider med klinikk, undervisning og forskning på dette området. Han har vært ansatt flere år i Forsvaret med militær psykologi og forskning som arbeidsfelt.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
(Illustratør)
ISBN:
9788245006933
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
476
Liv og lære i operative miljøer