Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 26.07.2022
449,-

Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar

Kva skal vi lese, og korleis bør vi lese og tolke litteratur i skulen? Korleis har litteraturkanon endra seg? Slike spørsmål står sentralt i denne boka om litteraturundervisning i norskfaget frå ca. 1800 til dag. Boka omtaler og drøftar tekstutval, fagplanar, litteratursyn, lesemåtar, analysemetodar og litteraturhistorieskriving. Det blir lagt særleg vekt på litteraturutval for ungdomstrinna og vidaregåande skule. Siste kapittel tek opp fagfornyinga og dei gevinstar og utfordringar denne reforma fører med seg. 

Torill Steinfeld er professor emeritus i nordisk litteratur og norskdidaktikk ved UiO. Bente Aamotsbakken er professor emeritus ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge. Mads Claudi er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.
Forfattere:
ISBN:
9788245040111
Utgitt:
Utgave:
1
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar