Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lidelse, mening og livssyn
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Lidelse, mening og livssyn

Mennesker søker mening i motgang. Når sykdom, kriser og nød rammer, forsøker vi å finne bærende fortolkninger og meningsfulle praksiser. Ofte er slik meningsskaping knyttet til vårt livssyn.

I helse- og sosialfaglig arbeid møter vi mennesker med ulike livssyn. Vi blir eksponert for forskjellige fortolkninger, praksiser og tradisjoner. Noen livssynstradisjoner er kjente. Andre kan virke fremmede, og det er vanskelig å forstå hva de betyr for mennesker som lider.

Denne boken er et bidrag til økt kunnskap om mening og livssyn i møte med lidelse. Med utgangspunkt i syv livssynstradisjoner presenteres ulike svar på disse spørsmålene: Hvordan fortolkes lidelse, og hva har trosforestillinger og praksiser å gi i møte med motgang? Forfatterne presenterer ny praksisnær og forskningsbasert livssynskunnskap, som vil kunne skape større forståelse, trygghet og profesjonell sensitivitet i møte med mennesker som lider.


Fagredaktørene for boken er alle knyttet til forskningsgruppen Eksistensforsk ved VID vitenskapelige høgskole, og representerer en tverrfaglig og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor helse, religion og livssynstemaer. Til sammen har de utgitt en rekke bøker og artikler. I tillegg bidrar 13 andre forfattere med kapitler fra den livssynstradisjonen de har fagkompetanse og særlig innsikt i.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245024098
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
284
Lidelse, mening og livssyn