Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesing i utvikling
Forfattere:
ISBN:
9788245039139
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
332
Lesing i utvikling

Lesing i utvikling
Teoretiske og didaktiske perspektiver

I denne boka presenterer Lise Iversen Kulbrandstad ulike teoretiske og didaktiske perspektiver på lesing. Hun følger utviklingen fra barns tidlige lek med bokstaver til utfordringene med å lese og forstå fagtekster. Sentrale temaer er begynneropplæring, prosessorientert forståelsesopplæring, utvikling av gode strategier i arbeid med lesing på tvers av fag og språklig elevmangfold. Alle temaene bygger på en kombinasjon av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. 

Tredje utgave er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet 2020. I det nye norskfaget er lesing særlig viktig i kjerneelementene «Tekst i kontekst» og «Kritisk tilnærming til tekst». Samtidig står norskfaget sentralt i skolens arbeid med å utnytte den ressursen språklig mangfold er og i arbeidet for et inkluderende fellesskap. Disse temaene behandles i Lesing i utvikling.

Boka er beregnet på lærerstudenter, lærere og andre fagfolk og studenter ved høgskoler og universiteter som er interessert i kunnskap om barn og unges leseutvikling. 

Lise Iversen Kulbrandstad er leseforsker og lærerutdanner med allsidig bakgrunn fra grunnskole og lærerutdanning. Hun er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet der hun leder ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Kulbrandstad er også styreleder i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun er tidligere medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har ledet rådet ved Norsk barnebokinstitutt. 
Format
Språk
Forventes utgitt 01.02.2022
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
499,-