Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Legemiddelregning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Legemiddelregning

Boken gir en innføring i generelle regnemetoder, farmakologiske begreper, SI-systemet og virksomme stoffer i legemidler. De sentrale begrepene dose, mengde og styrke blir definert, og sammenhengen mellom dem blir forklart. Legemiddelregningskapitlene er strukturert ut fra administrasjonsform: tabletter, miksturer, plaster, stikkpiller, inhalasjonspreparater, injeksjoner, infusjoner og fortynning av legemidler.Denne reviderte utgaven inneholder også et nytt kapittel om legemiddelregning knyttet til ulike spesialavdelinger: anestesiavdelinger, intensivavdelinger og barneavdelinger.Forfatterne er opptatt av at studentene skal få en grunnleggende forståelse av og øvelse i å løse ulike oppgaver i legemiddelregning. Regneeksemplene og øvingsoppgavene er hentet fra praksis og kontrollert i samsvar med Felleskatalogen. Boken tar utgangspunkt i de legemiddelregningsoppgavene man blir stilt overfor på ulike avdelinger og spesialavdelinger i spesialisthelsetjenesten, i primærhelsetjenesten og i andre sammenhenger hvor det håndteres legemidler.Leseren får mulighet til å øke sin forståelse og øve opp sine ferdigheter. Boken inneholder derfor mange oppgaver med forklaring av utregning, i tillegg til en stor oppgavesamling med tilhørende fasit. Boken henvender seg i første rekke til sykepleiestudenter, spesialsykepleiestudenter, vernepleiestudenter, medisinerstudenter og radiografstudenter, men annet helsepersonell som administrerer legemidler til pasientene, vil også kunne ha nytte av den.Hanne Reinertsen er sykepleier, helsesøster og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Hun arbeider som høyskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.Jan Olav Notevarp er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Han arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.Jan Olav Notevarp har tidligere utgitt på Fagbokforlaget:Administrering av legemidler, 2001, i samarbeid med Solrun HolmKlinisk legemiddelhåndtering, 2007, i samarbeid med Solrun Holm
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788245006056
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
210
Legemiddelregning