Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lederskap i prosjekter
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Lederskap i prosjekter

Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål.Boken har et forretningsperspektiv og et globalt perspektiv. Den tar opp tema som prosjektlederrollen, prosjektprosessen og prosjektets interessenter, samarbeid, konflikter og kommunikasjon, teamutvikling, kontraktsledelse, beslutningsstøtte og kunnskapsledelse.Wenche Aarseth, ph.d, er førsteamanuensis i prosjektledelse ved NTNU, faglig ansvarlig for begge spesialiseringene i prosjektledelse, leder av EEU-programmet i prosjektledelse og medlem av studieprogramrådet for Master i Organisasjon og ledelse. Hun har samarbeidet med blant annet Statoil, Statsbygg, Aker Solutions, DnB NOR og Fokus Bank. Hennes forskning omfatter prosjektledelse, samhandling og globale prosjekter. Hun har omfattende erfaring med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer i prosjektledelse, både nasjonalt og internasjonalt.Asbjørn Rolstadås er prodekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har over 30 års erfaring fra forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, og har publisert 15 bøker og rundt 300 vitenskapelige artikler innenfor produksjonsteknikk, produksjonsledelse, produktivitet og prosjektledelse. Asbjørn Rolstadås har vært en sentral ressurs i utviklingen av det norske fagmiljøet innen prosjektledelse, og mottok i 2014 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.Roger Klev, ph.d, jobber i dag med lederutvikling og organisasjonsutvikling i Praxes AS (hvor han er eier og daglig leder). Han har vært forskningssjef i SINTEF og førsteamanuensis ved NTNU, og har i de senere årene jobbet i med ledelse og forretningsforståelse i Reinertsen-konsernet. Gjennom 25 år har Roger Klev bistått et bredt spekter av norske virksomheter i deres ulike utviklingsprosesser, blant annet Norsk Hydro, Reinertsen, BackeGruppen, BN Bank og Marintek.
Forfattere:
ISBN:
9788245018127
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Lederskap i prosjekter