Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
459,-

Ledere og ledelse i utvikling, e-bok
Refleksjon for problemløsning, innsikt og nytenkning

Ledere og ledelse i utvikling inviterer til kritisk refleksjon om ledere og ledelse. Boken er ikke kritisk til ledere, ledelse eller lederutvikling i seg selv. Den er kritisk til en forenklet og ensidig forståelse av ledelse og et ubevisst forhold til idealer, verdier og antagelser som ligger under og påvirker vår forståelse. 

Boken gir innblikk i hvordan en forenklet, verktøyaktig forståelse for ledelse kan gjøre oss blinde for mye av kompleksiteten vi står overfor, og dermed gjøre oss dårligere i stand til å løse problemer og utfordringer. Den viser blant annet hvordan romantiske ideer om ledelse har bidratt til skyhøye forventninger som få ledere fra den virkelige verden kan møte. Slik fortsetter vi med å være misfornøyde med våre ledere til tross for all deres utdanning og utvikling, og individer i lederroller kjenner stadig vekk på følelsen av å komme til kort. 

Målet med boken er å bidra til en mer bevisst og nysgjerrig tilnærming til noe vi kanskje har sett på som sant eller godt, eller tatt for gitt. Gjennom dypere refleksjon blir leseren satt i gang med å utvide og ev. endre sin forståelse og med å bygge en mer refleksiv ledelsespraksis. Slik vil leseren kunne stå bedre stilt til å hanskes med flere av vår tids komplekse problemer fra bærekraft og pandemi, til typiske organisasjonsutfordringer som endring, trivsel og prestasjon. 

Boken vil være av interesse for akademikere, ledere og lederutviklere som ønsker å utfordre sin tenkning og utvikle ny ledelsesforskning og ledelsespraksis. Den er også relevant for studenter i en undervisningssituasjon.

Susann Gjerde er utdannet siviløkonom, hun har en vitenskapelig master med fordypning i organisasjonspsykologi, og doktorgrad i ledelse. Susann har undervist i ledelsesrelaterte emner ved en rekke handelshøyskoler i Skandinavia og er en etterspurt foredragsholder. Hun har vært forsker ved Lunds universitet, konsulent i organisasjons- og lederutvikling, jobbet med coaching av ledere, og vært gründer og daglig leder. Hun er i dag ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge der hun forsker på og underviser i ledelse. 
Forfattere:
ISBN:
9788245043303
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
264
Ledere og ledelse i utvikling, e-bok