Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelsesteorier
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
729,-

Ledelsesteorier
Om ledelse skal lede til noe

Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken beskriver hvordan teoriene har oppstått, hvordan de er testet, og hvilken kritikk de er utsatt for. Spesielt behandles teorier om ledelse som årsak til effektive organisasjoner om ledelse skal lede til noe. Konflikten mellom universelle og situasjonelle teorier behandles inngående.

De viktigste spørsmålene som boken tar opp, er:

Kan personlige egenskaper forklare hvorfor noen blir ledere og andre ikke?
Finnes lederegenskaper?
Effektivitetsbegrepet står sentralt i ledelsesforskningen. Hvordan defineres og måles effektivitet?
Kan lederes atferdsmønster (stil) forklare effektiviteten?
Er det én beste måte å lede på, eller er effektiv ledelse situasjonsbetinget?
Hvordan agerer ledere i konfliktsituasjoner?
Hvordan oppfatter ledere problemer og fatter beslutninger?
Hvilken betydning har lederes motivasjon?
Hvordan oppfattes ledere og lederskapet?
Hvilken betydning har ledelse for organisasjoners effektivitet?
Hvilke problemer strir ledelsesforskningen med?

Jon Aarum Andersen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Ekonomie Doktor fra Lunds Universitet. Han har vært avdelingssjef ved Teknologisk Institutt, høgskolerektor og studierektor for forskerutdannelsen ved Växjö Universitet, Sverige. Jon Aarum Andersen er nå professor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer og professor i bedriftsøkonomi ved Linnéuniversitetet, Sverige samt gjesteprofessor ved University of Ljubljana, Slovenia. Han har tidligere vært professor II i Trondheim og Tromsø. Professor Aarum Andersen har skrevet 14 bøker og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Forfattere:
ISBN:
9788245011760
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Ledelsesteorier