Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
539,-

Ledelse i små og mellomstore virksomheter, e-bok

Små og mellomstore virksomheter må ivareta de samme kjernefunksjonene som de store. Utfordringen for de mindre er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig i form av stabsenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av en mindre virksomhet til en stor utfordring. 

I Norge utgjør små og mellomstore virksomheter en overveiende majoritet av totalantallet. Lederen må i slike virksomheter ofte håndtere flere fagområder enn det vedkommende i utgangspunktet er utdannet til. Dette krever en helhetsforståelse av virksomheten. 

Denne boken gir deg et helhetlig perspektiv på ledelsesmessige og administrative oppgaver og utfordringer som skiller seg fra det som vanligvis blir behandlet i fagbøker. Boken belyser de ulike kjerneområdene ledere og styret i virksomheten må kunne ivareta, den gir en omfattende gjennomgang av problemområder og gir konkrete råd til deg som leder en mindre virksomhet. 

Ledelse i små og mellomstore virksomheter står på solid faglig og teoretisk grunn, men ivaretar den praktiske tilnærmingen til temaene den tar opp, også gjennom en omfattende verktøykasse på nett. 

I boken vektlegges et økende og kontinuerlig behov for utvikling og endring. Sentrale temaer er styring, strategi, innovasjon, entreprenørskap, bærekraftig utvikling, digitalisering, ledelse og lederutvikling.  

Boken henvender seg til deg som er 
  • leder i en mindre eller mellomstor virksomhet
  • styreleder eller styremedlem i en mindre eller mellomstor virksomhet
  • student som vil lære om ledelse og virksomhetsutvikling i små og mellomstore virksomheter
  • konsulent som arbeider med rådgivning til små og mellomstore virksomheter
Verktøykassen finner du på smv.fagbokforlaget.no
Forfattere:
ISBN:
9788245043075
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
473
Ledelse i små og mellomstore virksomheter, e-bok