Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Ledelse i idrett
Fra styrerom til treningsfelt

Hvordan drive god ledelse i idrett? 
I denne boka tar forfatterne for seg dette spørsmålet fra en rekke innfallsvinkler. Som tittelen antyder, ser de på ledelse i styrerommet, i administrasjonen og på treningsfeltet. Målet er å øke innsikten hos alle som er opptatt av ledelse i idrett. Hva er viktigst i rollen som styreleder? Hvordan samarbeider styret med administrasjonen? Er det kjønnsforskjeller i lederrollen? Hvorfor er lederelementet viktig for trenere? Hva vil det si å drive etisk ledelse?

I Ledelse i idrett presenterer forfatterne eksempler fra idretten, belyst med relevant teori. Hvordan sentrale trekk ved norsk idrett, ledernivå, elementer i ledelse og ledelsesnivå påvirker hvordan ledelse kan utøves i idrettsorganisasjoner, er dessuten illustrert i bokas analysemodell. Å få fram spenninger og handlingsvalg som ledere står ovenfor hver dag er noe av det forfatterne håper leseren sitter igjen med etter å ha lest denne boka.  


Dag Vidar Hanstad (f. 1962) er professor i sport management ved Norges idrettshøgskole. Han underviser i tema innen organisasjon og ledelse, som også er i kjernen av forskningsinteressen. Hanstads siste bøker er Arrangementsledelse (2023), Idrett og bærekraft (2021), Organisasjon og lederskap i idretten (2019) og Kunnskap i bevegelse. Norges idrettshøgskole 50 år (2018).

Per Øystein Hansen (f. 1983) er førsteamanuensis i sport management og instituttleder for Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, avd. Elverum. Han underviser i tema innen organisasjon og ledelse. Forskningsinteressen er primært organisering og ledelse i toppidretten. Hansen var fagredaktør på en internasjonal vitenskapelig antologi om flernivåledelse i toppidretten, Embedded multi-level leadership in elite sport (2022).

Forfattere:
ISBN:
9788245046663
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
285
Ledelse i idrett