Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse for sykepleiere
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Ledelse for sykepleiere
Likeverd i relasjoner

Kompetanse i ledelse for sykepleiere har lenge vært etterspurt. Denne boken viser hvilken faglig kompetanse sykepleiere trenger for å lede, og belyser hvilke verdier som kan vektlegges i utøvelse av lederskap. 

I kapittel 1 gis en gjennomgang av ulike ledelsesteorier og hva ledelse er. I kapittel 2 er temaet organisasjonsteori og organisasjonens strukturelle, kulturelle og prosessuelle sider. I dette kapittelet er det også fokus på kvalitet og sikkerhet. I det tredje kapittelet beskrives sykepleieledelse, og fenomener som skjønn, frihetspraksiser og hybridledelse løftes fram. Det fjerde og siste kapittelet tydeliggjør betydningen av likeverd i relasjoner, og det vises til at ledelse er en relasjonell aktivitet.  

Gjennom hele boken følger vi tre sykepleieledere med illustrerende eksempler fra deres hverdag.

Boken er aktuell for sykepleiestudenter og for alle sykepleiere som er ledere.

Kari Vevatne har lang erfaring som leder i helse- og kunnskapsorganisasjoner. Hun er dr.polit., psykiatrisk sykepleier og veileder.
Forfattere:
ISBN:
9788245021899
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
158
Ledelse for sykepleiere