Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
289,-

Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen, e-bok

Alle elever har krav på et likeverdig tilbud. Det forutsetter blant annet bevissthet om betydningen av minoritetselevers språklige og kulturelle bakgrunn som betingelser for læring, og det kan komme til uttrykk i argumentasjon knyttet til betydningen av å drøfte situasjoner som kan gjøre elevenes opplevelse av tilhørighet i skolen sterkere. 

Denne boken bygger på to viktige resonnement: at skoleledelse er viktig for hva som preger en skolekultur, og at god skoleledelse innebærer et bevisst forhold til språklig og kulturelt mangfold. Den har kommet til på bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan skoleledere kan bidra til å legge til rette for utviklingen av en skole som gir nyankomne elever et likeverdig opplæringstilbud, og som forbereder alle elever på et mangfoldig samfunn. 

Boken er skrevet for skoleledere og studenter i utdanningsledelse og skoleledelse. Den kan med fordel også leses av mellomledere og lærere i skolen og andre som er opptatt av likeverd i skolen.

Fred Carlo Andersen er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved OsloMet tilknyttet rektorutdanningen og videreutdanningsmodulene i skoleledelse, samt rektorutdanningen ved NTNU. Han har bakgrunn som lærer og rektor. 
Forfattere:
ISBN:
9788245044294
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen, e-bok