Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
899,-

Ledelse, organisasjon og kultur

Mange bøker om ledelse kan virke smale med sine amerikanskinspirerte teorier og raske oppskrifter. Men virkningsfull og meningsfull ledelse er avhengig av sammenhengen den utøves i som organisasjonstype, sektor, kultur og kjønnsregime. Byråkratier og entreprenørorganisasjoner, offentlige og private virksomheter byr på noen felles, men også mange ulike ledelsesutfordringer. Det kan være med å forklare noe av den forunderlige skjebne ledelsesinnsats og ledere stundom får.

Denne forskningsbaserte boken skiller seg fra standardframstillingene: Ledelse blir ikke bare sett på som en instrumentell og kontrollerende kraft, men også som et brennpunkt for alle de uløste problemene, motsetningene og diffuse oppfatningene som preger livet i organisasjoner. Ledere må være fortolkere og håpets budbærere, i tillegg til å utføre sine andre viktige funksjoner.

Ledelse, organisasjon og kultur gir en oversikt over viktige problemstillinger i ledelsesfeltet og viser hvordan ledere gjennom selvforståelse, personlig involvering og kritisk bruk av ulike teknikker, kan bidra til egen legitimitet og organisasjoners velbefinnende og suksess.

Boken har en original, konstruktiv og kritisk fremstilling. Den egner seg godt for dem som ønsker å vite mer om hvordan ledelse faktisk kan foregå, og for dem som ønsker impulser til egen ledelse.

Torodd Strand er professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og har forsket på ledelse i flere tiår. Hans ledererfaring, kombinert med hans kontakt med ledere gjennom sitt virke som rådgiver og foredragsholder, har gitt ham grunnlag for praktiske bedømmelser og innsikt i ulike typer organisasjoner. Han var tidligere direktør for Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole.


«I ei tid der uro, forandring og nyskaping toppar lista av utfordringar for alle organisasjonar er det herleg å finne ei bok som på ein direkte og praktisk måte inspirerer leiarens kvardag. Boka gir impulsar både til forankring og kritisk vurdering av rollar og prosessar. Nyttig og lett å lese!» - Siv. øk. Øyvind Nitter. Adm. dir. Olsten Personal Norden.

«Det er derfor en bok som egner seg godt til å undervise fra, nettopp fordi den kommer leserens behov i møte om å gjøre sine egne fortolkninger i dialog med det rike forskningbaserte innholdet i boken. Den er også leserens bok i den forstand at den er kledd i en elegant språkdrakt fra begynnelse til slutt. Dette gjør at den er en språklig glede å lese.» - Tor Hernes i en anmeldelse av boken i Nordiske organisasjonsstudier (NOS).

Forfattere:
ISBN:
9788245004243
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
618
Ledelse, organisasjon og kultur