Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Læring og undervisning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Læring og undervisning

I denne boken rettes det søkelys mot noen sentrale spørsmål som har betydning for vår forståelse av læring og læreprosessen. Hva er det som bestemmer om vi lærer, og hva vi lærer? Hva skjer når elever i skolen og studenter i høyere utdanning mister motivasjonen og gleden over det å møte utfordringer? Hvordan skal vi tilrettelegge undervisningen for å sikre oss at elevene og studentene lærer det vi ønsker?

Forfatterens budskap er enkelt: Læring er avhengig av motivasjon. Læring og motivasjon har sammenheng med selvbilde og tro på egen evne til mestring, og mestring er avhengig av opplevelse av personlig kontroll. Fratar vi individet muligheten for å oppleve kontroll, påvirker vi også lysten til å lære. Ved å stille krav, og gjennom å følge opp med konstruktiv tilbakemelding, viser vi at vi respekterer elevene og studentene våre. Raaheim er kritisk til en praksis der undervisning defineres som formidling, fordi dette bidrar til å parkere den annen part i en rolle som passive tilhørere. Med dette som utgangspunkt diskuteres spørsmål om hva som kjennetegner god undervisning og gode undervisere.


Arild Raaheim er professor i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor i pedagogikk ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har omfattende erfaring fra undervisning og konsulentarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Arild Raaheim har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:

* Sosialpsykologi for sykepleien (1988)
* Psykologiske fagord. Fra engelsk til norsk (1. utgave i 1998, 7. utgave i 2004, i samarbeid med Kjell Raaheim)
* Læring hos voksne (2000, i samarbeid med Kjell Raaheim)
* Sosialpsykologi (2002)

Forfattere:
ISBN:
9788245011135
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
182
Læring og undervisning