Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Lærerens arbeid med tidlig innsats

Hva innebærer tidlig innsats? Og hvordan skal læreren jobbe med det?

Tidlig innsats i skolen handler om å forhindre at problemer oppstår, å oppdage problemer tidlig og å sette i gang tiltak raskt. Dersom en elev strever og ikke har fullt utbytte av undervisningen, er det liten grunn til å vente og se. 
I denne boka legger forfatteren samtidig vekt på hvordan læreren kan oppdage elever som lærer på ulike måter og til ulik tid, hvordan avdekke elevers forskjellige utfordringer og hvordan tilrettelegge for at alle elever får oppleve mestring og får et godt læringsutbytte. 
Forfatteren knytter tidlig innsats til tilpasset opplæring. 
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere og skoleledere og skal være en støtte i utvikling av lærerprofesjonalitet. 


Jorun Buli-Holmberg er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har også en stilling som professor 2 ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.
Forfattere:
ISBN:
9788245020540
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Lærerens arbeid med tidlig innsats