Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvalitet og kvalitetsopplevelse
Forfattere:
ISBN:
9788245010916
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
116
Kvalitet og kvalitetsopplevelse

Kvalitet og kvalitetsopplevelse
En bok om kvalitet i arbeid med mennesker

Hva er kvalitet?

Kvalitetssikring berører alle arbeidsplasser. Metoder som har sin opprinnelse i industriproduksjonen, blir forsøkt overført og tilpasset til arbeid med mennesker. Hvilke begrensninger ligger det i et slikt teknisk og logisk språk, og hvilke maktrelasjoner kan et slikt språk understøtte? Hva menes egentlig med kvalitet i arbeid med mennesker? Hva kan en leders bidrag til kvalitet være i en kunnskapsbasert virksomhet, hvor de som utfører arbeidet, ofte har større forutsetninger for å vurdere kvaliteten enn lederne? Kan det tenkes en annen form for kvalitetssikring, som bygger på mellommenneskelig etikk?

Dette er spørsmål som blir diskutert i denne boka, som er skrevet av fem kolleger ved Universitetet i Agder. De har forskjellig faglig tilhørighet, men en felles interesse for etikken som danner grunnlaget i all yrkesutøvelse.

Forfatterne har også gitt ut på Fagbokforlaget:

Fordi vi er mennesker, 2003
Fordi vi er mennesker, 2. utgave, 2011


Boka er svært velkommen og spekket av interessante perspektiver på kvalitet i en tid da det profesjonelle arbeidet (ikke bare i helsevesenet) blir mer og mer juridifisert og standardisert, i regimer som er opptatt av og vektlegger økonomi og effektivitet, og hvor den subjektive opplevelsen av kvalitet, synes å bli mindre vektlagt. Boka anbefales til alle som arbeider med mennesker!
Agderposten 12.07.2011

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
235,-